top secret

Nette Camp 2019

87S3CR3T6 X64M3 11N51D3X 7707985787
6538BEER893328 360256NETTE6045 894

Setkání PHP NETTE vývojářů v přírodě
22.—25. srpna 2019
Křižanov, Vysočina, Česká Republika

Program Registrace

témata přednášek

Honza Černý: Nittro.js, Filip Procházka: Java :-P, Honza Černý: Nette App folder architecture + tools, Milan Šulc: Serverless, Tomáš Jacík: sunfoxcz/smartee, Jan Tvrdík: Svelte, Filip Procházka: CI + Docker, Srigi: Webauth, Jiří Trávníček: monitoring nad logy v ELK stacku + Grafana, Honza Černý: Vue.js, Jan Dvořák: DDD, Vojta Mareš: asynchroní programování, Jan Tvrdík: statická analýza kódu, Jirka Pudil: Naja, Marek Humpolík: Security headers, Patrik Votoček: k8s, David Manda: bezpečnost, kryptografie, Lukáš Kříž: Ansible, Josef Jebavý: Filesystém BTRFS, Honza Černý: Figma, Jirka Pudil: Webpack, Vojta Staněk: React, QraphQL, TypeScript, Jan Dolecek: incident management, David Matějka: Mango CMS, Tomáš Brzek: Vue.js, Vojta Mareš: Message Queue (RabbitMQ, SQS), Tomáš Jacík: two-factor authentication a Yubikey, Jaroslav Kokoruďa: Robotic Process Automation, Jan Dolecek: non-abstract large scale system design, David Matějka: Latte + PhpStan, Jiří Svěcený: přechod do AWS, Arťom Evsin: Infection - PHP Mutation Testing Framework, Srigi: api-platform, Jan Dolecek: reliability engineering, Jaroslav Kokoruďa: Symfony 4

Učastníci 0 /50